คำค้นหา กาญจนบุรี นายกรังสรรค์ มาเอง...ลุย..นำทีม มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ชาวตำบลหนองลู อำเภอสังขะบุรี จังหวัดกาญจนบุรี