คำค้นหา กาญจนบุรี วัดพุตะเคียนร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี สภาวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์กาญจนบุรี โดยมีการจัดแสดงจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์