"สธ.กาญจน์" จัดอบรมให้ความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น - ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี


15 พ.ค. 2562, 17:34"สธ.กาญจน์" จัดอบรมให้ความรู้ในการช่วยชีวิตเบื้องต้น - ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี

Loading...วันนี้ (15 พ.ค. 2562) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุข นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) รุ่นที่ 1 โดยมี พญ.วราพร นาคเสนสิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และทีมคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้ให้ความรู้แก่ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข เพื่ออบรมความรู้ทางทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) เสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ มีความพร้อมในการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และวันที่ 2 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) รุ่นที่ 2 โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นผู้ให้ความรู้ ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 มอบกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “แพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเป็นการสื่อสารถึงประชาชนเป็นวงกว้าง โดยตั้งเป้าหมายให้คนไทย 10 ล้านคน มีความรู้สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ซึ่งผู้อบรมจะมีความรู้ในการช่วยชีวิตไปตลอดชีวิต และยังนำความรู้ไปสอนคนในครอบครัวและคนอื่นๆ ให้มีความรู้ฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

 

 


Loading...

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR