"บิ๊กตู่" ลงพื้นที่คลองเตย ชี้คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น ชงแผนพัฒนาเริ่มปี 63 (ภาพ)


15 พ.ค. 2562, 16:47"บิ๊กตู่" ลงพื้นที่คลองเตย ชี้คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น ชงแผนพัฒนาเริ่มปี 63 (ภาพ)

Loading...วันนี้ (15 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ อาทิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วย พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย เพื่อรับทราบสภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมในย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนคลองเตย โดยมี ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมคณะ ตลอดระยะเวลาในการตรวจราชการ กทม. ได้มีประชาชนในพื้นที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะเด็กๆ ได้กล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี สู้ ๆ

เมื่อเดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยคลองเตยล็อก 1-3 ซึ่งมีเพียง 14 ศูนย์ ในปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้ กทม. เร่งขยายให้ครอบคลุมทุกล็อก เพื่อรองรับเด็กๆ ในชุมชนได้อย่างเพียงพอ และยังห่วงใยเรื่องที่อยู่อาศัยที่ในชุมชน ซึ่งให้กระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้ชาวคลองเตยมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว พร้อมฝากให้ช่วยกันดูแลระมัดระวังในเรื่องอัคคีภัย และย้ำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการศึกษา เด็กเยาวชนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อย่าเลิกเรียนกลางคัน เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า  นายกรัฐมนตรียังได้ชมการสาธิตการคัดแยกขยะและการกำจัดยุง โดยเด็กและเยาวชนและประชาชนในชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แนะนำเวลานอนให้กางมุ้งป้องกันยุงกัด รวมทั้งให้นำขยะมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ในชุมชน

จากนั้น  นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตย ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการด้านนันทนาการครอบคลุมกลุ่มคนทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก เยาวชน คนทำงาน และผู้สูงอายุ โดยอาคารดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณแฟลต 11 - 18 เขตคลองเตย พื้นที่ขนาด 8.5 ไร่ ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น อาคารสร้างสมรรถภาพทางกาย (Fitness) สระว่ายน้ำเด็ก และผู้ใหญ่ สนามเด็กเล่น สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามฟุตซอล 2 สนาม สนามเปตอง 4 สนาม พร้อมบริเวณสนามหญ้าอเนกประสงค์ และลานอเนกประสงค์  รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ฯ และกิจกรรมนันทนาการและกีฬาของเยาวชนและประชาชนในชุมชุนคลองเตย ได้แก่ กิจกรรม Fitness การแสดงความสามารถด้านดนตรีจากวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า โดยครูกล้วย เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย เช่น การบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุด  พร้อมชมการสาธิตการสอนรำนาฏศิลป์ไทย ของคน 3 วัย และชมการแสดงดนตรีสากลจากประชาชนในชุมชนคลองเตย เช่น เพลงพรหมลิขิต เป็นต้น 

ภายหลังรับชมการแสดงของวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า ของครูกล้วย เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย แล้ว นายกรัฐมนตรีชื่นชมการบรรเลงดนตรีและร้องเพลงในวันนี้  และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ กทม. ช่วยสนับสนุนดูแลการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมและแสดงดนตรีให้ด้วย ซึ่งทั้งสามหน่วยงานรับไปดำเนินการต่อไป  พร้อมกล่าวให้กำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่าน้อยใจในโชคชะตา ขอให้ช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่10  วันนี้ ดีใจที่ได้มาพบกับประชาชนชาวคลองเตย ซึ่งต่อไปกระทรวงคมนาคมจะพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยให้ดีขึ้น  มั่นใจว่า หากทุกคนร่วมมือกันการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ขอยืนยันความปรารถนาของนายกรัฐมนตรี คือ ทุกคนมีความสุข

จากนั้น เวลา 15.40 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มาถึง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พร้อมเข้าเยี่ยมชมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานครตั้งอยู่เลขที่ 139 ถ.  อาจณรงค์ แขวง/เขต คลองเตย เป็นที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย อนุญาตให้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ใช้ประโยชน์ด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชน มีเนื้อที่ 1.5 ไร่  ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ให้บริการประชาชนแบบองค์รวมโดยมี ภารกิจหลัก 4 มิติ ได้แก่การตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพทางกายและจิตใจ โดยให้บริการทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน ครอบคลุมจำนวนประชากร 86,968 คน ซึ่งมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ได้แก่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.กลาง รพ.วชิระ และ รพ.กล้วยน้ำไทย การบริการหลักของศูนย์ฯ 41 คลองเตย ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  การบำบัดการติดยาเสพติด การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพกาย จิตและสังคม

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรให้อดทนเข้มแข็ง ในการดูแลผู้ป่วย เข้าใจปัญหาบุคลากรสาธารณสุขที่มีจำนวนน้อย และพร้อมสนับสนุนให้เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งการมอบทุนศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนดูแลกันเองผ่านเครือข่าย อสม. อสส. เพื่อช่วยลดปริมาณการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  โดยศูนย์สุขภาพในชุมชนถือเป็นการรักษาขั้นปฐมภูมิ จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการที่ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะนายกรัฐมนตรีอยากเห็นทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเท่าเทียม


Loading...

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR