โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "จุลจอมเกล้า" และ "เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10"


11 พ.ค. 2562, 15:35

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ "จุลจอมเกล้า" และ "เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10"วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้