4 วันยึดรถเมาแล้วขับ 3,695 คัน ดำเนินคดี 113,939 คน


15 เม.ย. 2562, 19:27

4 วันยึดรถเมาแล้วขับ 3,695 คัน ดำเนินคดี 113,939 คน
วันนี้(15 เม.ย.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ว่า ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 14 เมษายน 2562 มีรถจักรยานยนต์กระทำความผิด 36,448 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์ไว้ 1,056 คัน และส่งดำเนินคดี 25,960 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 28,195 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,167 ใบ, ยึดรถยนต์ 345 คัน และส่งดำเนินคดี 16,671 คน

โดยตลอด 4 วันที่ผ่านมา (11 – 14 เมษายน 2562) เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 3,695 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 15,616 ใบ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในส่วนรถจักรยานยนต์ 69,985 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคล 43,954 คนMOST POPULAR