"พะเยา" รณรงค์พื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์


12 เม.ย. 2562, 18:42

"พะเยา" รณรงค์พื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
วันที่ 12 เมษายน 2562ผู้สื่อข่าวONBNEWSรายงานว่า เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา สภาเด็กและเยาชนจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมรณรงค์พื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์รอบกว๊านพะเยา

 

 

 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจรนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์พื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ในครั้งนี้โดยมีพิธีเปิดที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา

 

 

 


นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจรนายกเทศมนตรีเมืองพะเยากล่าวว่าเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา สภาเด็กและเยาชนจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์รอบกว๊านพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่เล่นน้ำ ปลอดภัย ทำให้กว๊านพะเยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวและมีความปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ในครั้งนี้จะเป็นการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียในช่วง 7วันอันตราย เกิดปลอดภัยไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทและคุกคามทางเพศจากการจัดพื้นที่ปลอดเหล้าสงกรานต์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้พ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวสงกรานต์รอบกว๊านพะเยาเกิดความประทับใจและมีความสุข

 

ขอขอบคุณเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยาที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณน้องๆ สภาเด็กและเยาชนจังหวัดพะเยาที่ได้เสียสละเวลาในการร่วมขบวนออกเดินรณรงค์พื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวพะเยาให้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มสุราเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป

 

 

 

 
MOST POPULAR