ช่วยเหลือ "น้องเกื้อ" เด็กไร้รากเหง้าได้สัญชาติไทย เผย! ความฝันในอนาคตอยากเป็นวิศวกร


12 เม.ย. 2562, 10:50

ช่วยเหลือ "น้องเกื้อ" เด็กไร้รากเหง้าได้สัญชาติไทย เผย! ความฝันในอนาคตอยากเป็นวิศวกร
วันที่ 12 เมษายน 2562  ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่สำนักงานเขตสาทร  น้องเกื้อ เด็กไร้รากเหง้าวัย 18 ปี ในการดูแลของสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการนำร่องในการแก้ไขปัญหาคนไร้รากเหง้า

 

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสัญชาติ เปิดเผยว่า คนไร้รากเหง้าคือ คนที่ไม่ปรากฏบิดามารดา หรือบิดามารดาทอดทิ้ง ทำให้ไม่มีผู้มารับรองการได้สัญชาติตามหลักสายเลือด  จึงไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ กลายเป็นคนไร้สัญชาติ  จนมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ให้คนไร้รากเหง้าที่ไร้สัญชาติและเกิดในประเทศไทยมายื่นขอสัญชาติไทยได้

 

นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า น้องเกื้อมีคุณสมบัติได้รับสัญชาติไทยตามมติ ครม. 7 ธันวาคม 2559 ทางสถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆได้ยื่นขอสัญชาติไทยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันก่อนวันเด็ก  จนในวันนี้ กระบวนการรับรองและออกเอกสารสัญชาติไทยของน้องเกื้อสำเร็จสมบูรณ์  โดยได้รับการเพิ่มชื่อและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยที่สำนักงานเขตสาทร ในชื่อ นายกิตติพัทธ์  กลาภรพิพัฒน์

 

นายกิตติพัทธ์ หรือน้องเกื้อ อายุ 18 ปี เกิดและถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาถูกส่งตัวเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปัจจุบันอยู่ที่สถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถเป็นนักกีฬาทั้งฟุตบอลและบาสเกตบอล  นอกจากนี้ยังเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์เบส วงดนตรีของโรงเรียน และวงโยธวาทิตของโรงเรียนด้วย

 

นายกิตติพัทธ์กล่าวว่า  รู้สึกดีใจมากที่ได้รับสัญชาติไทย  ที่ผ่านมาเป็นเด็กไร้สัญชาติ คิดว่าคงไม่สามารถเรียนหนังสือระดับสูงๆและทำงานดังเช่นคนอื่นได้  เมื่อได้สัญชาติไทยจะตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยตนสนใจด้านวิศวะและด้านช่าง  เมื่อจบการศึกษาอยากทำงานเป็นอาจารย์ทางด้านนี้

 

ด้านนายสุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีสถานสงเคราะห์ในการดูแลจำนวนมาก  กรณีนายกิตติพัทธ์หรือน้องเกื้อ เป็นกรณีตัวอย่างในการช่วยเหลือเด็กไร้รากเหง้าในการดูแลของสถานสงเคราะห์ ให้ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์จากทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือเด็กไร้รากเหง้าในสถานสงเคราะห์ให้ได้รับสัญชาติไทยและสิทธิตามกฎหมายต่อไป