"ด่านศุลกากรสังขละบุรี" ตรวจพบการนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับการเสียภาษี ไม่รอช้า-รวบทั้งกลุ่ม!


12 เม.ย. 2562, 10:04

"ด่านศุลกากรสังขละบุรี" ตรวจพบการนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับการเสียภาษี ไม่รอช้า-รวบทั้งกลุ่ม!
 

วันนี้ 12 เม.ย. 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่าเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร สังขละบุรี  นำโดยนายสง่า จงเพิ่มดำรงชัย หน.ฝปป. กับพวก ได้ออกลาดตระเวนพื้นที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 323 อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พบรถกระบะจำนวน 3 คัน บรรทุกสินค้าต้องสงสัยว่าเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง  จึงได้ติดตามเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบเป็นสินค้ามันสำปะหลังเส้นตากแห้ง บรรจุอยู่ในกระสอบ ประกอบด้วย     

     1.ทะเบียน บล 7023 กาญจนบุรี จำนวน 27 กระสอบๆ ละ 45 กก. น้ำหนักรวม 1,215 กก.                     

      2.ทะเบียน บล 4121 กาญจนบุรี จำนวน 45 กระสอบๆ ละ 45 กก. น้ำหนักรวม 2,025 กก.                       

     3.ทะเบียน บร 9901 กาญจนบุรี จำนวน 50 กระสอบๆ ละ 48 กก. น้ำหนักรวม 2,400กก.              

        

ขณะทำการตรวจสอบไม่มีหลักฐานเอกสารการชำระภาษีอากรแต่อย่างใด                                     

       

  

    

 เจ้าหน้าที่ฯ จึงแจ้งให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่าการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตามมาตรา 242 แห่งพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลว.21 มี.ค. 62 สินค้าของกลางมันสำปะหลังฯ ทั้งหมดมี น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 5,640 กก. มูลค่าประมาณ 60,000บาท

 

                           

 


จึงนำตัวทั้งหมดพร้อมยานพาหนะและของกลางทั้งหมด ส่งด่านฯ สังขละบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป