จ.ตรัง จัดแข่ง Woodwork & PSU Trang Mini-Football ปีที่ 2


6 เม.ย. 2562, 15:12

จ.ตรัง จัดแข่ง Woodwork & PSU Trang Mini-Football ปีที่ 2
วันนี้ 6 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (..) วิทยาเขตตรัง  นายวิถี สุพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด ธุรกิจส่งออกยางพารารายใหญ่ของจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันเดาะฟุตบอล Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันเดาะฟุตบอล Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่โดยคณะผู้จัดมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  ส่งเสริมให้ผู้เล่นมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ที่มั่นคง  อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการเล่น กีฬาฟุตบอลไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไป  และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่สนใจกีฬาฟุตบอลในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดสำหรับผลการแข่งขันกีฬาเดาะบอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายฐิติยธรณ์ มีเพียร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายปภังกร คุ้มภัย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายชปางกูร มีวันเนือง  ส่วนผลการแข่งขัน กีฬาเดาะบอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชา ฐิติยธรณ์ มีเพียร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายปภังกร คุ้มภัย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายชปางกูร มีวันเนือง


 

 

 
MOST POPULAR