"ท่องเที่ยวกีฬาระนอง" จัดโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ 4 จังหวัด อันดามัน Royal Coast


3 เม.ย. 2562, 11:40

"ท่องเที่ยวกีฬาระนอง" จัดโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ 4 จังหวัด อันดามัน Royal Coast
วันที่  3 เม.. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าสวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี อ.เมือง จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ประจำปี 2562 ในโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ อันดามัน Royal Coast โดยมี ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและนักปั่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ร่วมพิธีเปิดสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก กระตุ้นให้ชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันคิดวางแผนและดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มมากขึ้น พำนักมากขึ้น และใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดกลุ่ม Royal Coast มีความพร้อมและมีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความสวยงามเป็นธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด โดยใช้กิจกรรมกีฬาจักรยาน เป็นสื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และสภาพแท้จริงของสินค้าทางการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การกระจายผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยว


โดยหลังจากพิธีเปิดบรรดานักปั่นจะเริ่มออกตัวจากจุดสตาร์ท ที่ หน้าสวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี ปั่นไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม และจะแวะทำกิจกรรมที่ อุทยานแห่งชาติแหลมสนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดระนอง จนไปสิ้นสุดที่บ่อน้ำร้อนพุหลุมพี โดยตลอดเส้นทางบรรดานักปั่นจะได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว และร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับสังคม หรือ กิจกรรม CSR อีกด้วย
MOST POPULAR