"สาธารณสุขกาญจน์" ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผลงาน-นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาไทย


14 มี.ค. 2562, 20:30

"สาธารณสุขกาญจน์" ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผลงาน-นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาไทย
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผลงานและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรเพื่อการดูแลสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนำองค์ความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ และการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการได้อย่างมีคุณภาพ ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุและกลุ่มวัยต่างๆ./