"รองผู้ว่าฯชุมพร" เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม SP Young Guide ยุวมัคคุเทศก์ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


14 มี.ค. 2562, 16:56"รองผู้ว่าฯชุมพร" เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม SP Young Guide ยุวมัคคุเทศก์ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Loading...วันที่ 14 มี.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม SP Young Guide ยุวมัคคุเทศก์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรียาภัย จัดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ จีน และฝรั่งเศส เหมาะสมตามระดับชั้นและยังพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


Loading...

Loading...
Loading...MOST POPULAR