"ผู้ว่าฯกาญจนบุรี" เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562


13 มี.ค. 2562, 15:54"ผู้ว่าฯกาญจนบุรี" เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562

Loading...วันที่ 13 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 โดยมี นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าล้อ กล่าวต้อนรับ และ นางกัลยา เขียวเปลื้อง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมด้วย สื่อมวลชนและผู้นำชุมชนเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชน เครือข่ายบุคคล อป.มช.ในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมจำนวน 40 คน

 

กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดสัมมนาเครือข่าย  ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   เป็นกิจกรรมภายใต้ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง ถูกวิธีสุจริตและโปร่งใส

 

สำหรับการสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ จาก ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง และ นายสมยศ บุญทาน รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ ฝึกปฏิบัติและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี./

 


Loading...

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR