"พันตรีณัฐพงศ์" อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายพระภิกษุ 5 รูป ในพื้นที่จังหวัดตรัง


12 มี.ค. 2562, 17:15

"พันตรีณัฐพงศ์" อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายพระภิกษุ 5 รูป ในพื้นที่จังหวัดตรังพันตรีณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาถวายพระภิกษุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 5 รูป โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี

สำหรับพระภิกษุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดตรัง มีจำนวน 5 รูป ดังนี้ 1.พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง อายุ 91 ปี พรรษา 70 พรรษา 2.พระครูอดุลคุณาธาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปะเหลียน เจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง อายุ 90 ปี พรรษา 70 พรรษา 3.พระครูมงคลวรากร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ อายุ 91 ปี พรรษา 27 พรรษา 4.พระครูสุธรรมมงคล เจ้าอาวาสวัดโคกมะขาม ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน อายุ 92 ปี พรรษา 23 พรรษา และ 5.พระใบฎีกาเอียด เจ้าอาวาสวัดชลวาปีวิหาร ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว อายุ 92 ปี พรรษา 47 พรรษา