"กาญจนบุรี" ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48


11 มี.ค. 2562, 16:07"กาญจนบุรี" ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48

Loading... 

วันนี้ 11 มี.ค. 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่าที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาคมกีฬา เข้าร่วมประชุมฯ

 

ทั้งนี้ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมฯ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 นครสวรรค์ศึกษาเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 ได้รับเหรียญรางวัล รวม 168 เหรียญ เหรียญทอง 57 เหรียญ เหรียญเงิน 45 เหรียญ และเหรียญทองแดง 66 เหรียญ

 

จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานในที่ประชุมถึงการจัดทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา จำนวน 195 คน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ที่ได้เลื่อนจากวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จากนั้นได้ติดตามความคืบหน้าพร้อมหารือในเรื่องการจัดประกวดสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ปี 2565 และการประชุมในวาระต่างๆ อาทิ การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์กีฬา ผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี แผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางการกีฬา และสมาชิกภาพของสมาคมกีฬาจังหวัดและชมรมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

 

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำในเรื่องการเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอยู่ในระดับที่ดี และเป็นเจ้าภาพได้อย่างสมเกียรติ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาญจนบุรีให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านกีฬา และให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง./


 


Loading...

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR