"วิทยาลัยเทคนิคตรัง" ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นำไปใช้กับผู้ป่วยโดยฝีมือกลุ่มนักศึกษา


2 มี.ค. 2562, 15:00

"วิทยาลัยเทคนิคตรัง" ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นำไปใช้กับผู้ป่วยโดยฝีมือกลุ่มนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคตรังร่วมกับโรงพยาบาลตรัง ได้พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นำไปใช้กับผู้ป่วยโดยฝีมือกลุ่มนักศึกษา  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกต่อการรักษา และการให้พยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ได้แก่ เครื่อง Podoscope หรือเครื่องมือสำหรับการตรวจจุดลงน้ำหนักของเท้า  และม้าพยาบาล หรืออุปกรณ์รองรับอวัยวะส่วนปลายแขนและเท้า ขณะทำแผลบนเตียงสำหรับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์กับโปรแกรมประมวลผลในระบบ Hos xp ของโรงพยาบาลตรังได้สำเร็จ และใช้งานได้เป็นอย่างดี  ซึ่งช่วยให้โรงพยาบาลบริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นับเป็นแนวความคิดที่น่าส่งเสริมของคณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง  ซึ่งมีฝีมือในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก


 

 

 
MOST POPULAR