รอง ผวจ.กาญจนบุรี เปิดนิทรรศการบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562


21 ก.พ. 2562, 13:35รอง ผวจ.กาญจนบุรี เปิดนิทรรศการบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562

Loading...วันนี้ (21 ก.พ. 62) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน โดยมี นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีและร่วมชมนิทรรศการ

จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน โดยเนื้อหานิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ส่วนที่ 2 บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน และส่วนที่ 3 บทบาทด้านการต่างประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี จะจัดแสดงให้ผู้สนใจได้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีอีกด้วย

สำหรับตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ จากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปีสมาชิกอาเซียนจะผลัดกันทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการรวมกลุ่มด้วยการจัดการประชุมกันอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรี และผู้นำประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของอาเซียนไปสู่เป้าหมาย

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแนวคิดหลัก สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

 

 


Loading...

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR