เด็กๆหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน "ป้ายทำเองเขียนเอง" หนุนการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย


18 ก.พ. 2562, 18:44เด็กๆหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน "ป้ายทำเองเขียนเอง" หนุนการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย

Loading...โรงเรียนม่วงใหม่  ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน ด้วยการจัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้นำที่ดี  เพื่อไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ของชุมชนและสังคม  และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย

ทั้งนี้ได้ทำการจำลองแบบการเลือกตั้งระดับประเทศทุกขั้นตอน แม้แต่การปราศรัยหาเสียง เพื่อให้เด็กเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง โดยมีคณะครูเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ    ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีนักเรียนลงสมัครทั้งหมด 4 พรรค  และเปิดช่วงเวลาให้หาเสียงกัน ที่บริเวณหน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ โดยผู้ลงสมัครประธานนักเรียน ต่างงัดสโลแกน และนโยบาย เพื่อหาเสียง และแนวทางการทำงานกันอย่าง เข้มข้น เหมือนการเมืองระดับประเทศจริง   โดยจะทำการเปิดคูหาลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่  22 ก.พ. นี้  ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6  จำนวน 74 คน และคณะครูอีก 18 คน  มีสิทธิ์ลงคะแนน  โดยผลการเลือกตั้งพรรคที่ได้คะแนนสูงสุด  จะได้รับเลือกเป็นประธานและคณะกรรมการ นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

ด.ช.อัครวิชญ์  อาริน  นักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนม่วงใหม่ และ 1 ในผู้สมัครในนามพรรคพัฒนาโรงเรียน  กล่าวว่า  การเลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้ เพื่อที่จะเลือกหาตัวแทนนักเรียนเข้ามาร่วมทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารและคณะคุณครู ซึ่งในการเลือกสภานักเรียนครั้งนี้ สร้างประสบการณ์ที่ดีในโรงเรียน ได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี ต้องเป็นอย่างไร  รวมไปถึงการเลือกคนดีแบบไหนเข้าไปเป็นตัวแทน  ได้ฝึกให้รู้จักเคารพรักษาสิทธิหน้าที่ทั้งของตนเองและผู้อื่น และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น


Loading...

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีกมล   เชียงลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหม่  กล่าวว่า การเลือกตั้งสภานักเรียนได้จัดขึ้นประจำทุกปี โดยนักเรียนที่อาสาเข้ามาทำงาน จะเป็นตัวแทนนักเรียนด้วยกันมาร่วมพัฒนาโรงเรียน เป็นผู้นำปัญหา ความต้องการต่างๆของพี่น้องเพื่อนนักเรียน มาประชุมร่วมกับคณะครู เพื่อไปสู่การพัฒนาโรงเรียน   ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรั้วโรงเรียน ด้วยการจัดเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ทำให้นักเรียนทุกๆคน รู้ว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ฝึกให้รู้จักเคารพ รักษาสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งจะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้มีประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และสามารถนำความรู้ไปแนะนำผู้ปกครองให้ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่จะถึงนี้ เพื่อเลือกตัวแทนของเราในการบริหารประเทศต่อไป

Loading...
Loading...MOST POPULAR