รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ระนอง พิจารณาการขอใช้ที่ดินภายในศูนย์ราชการ


13 ก.พ. 2562, 15:21รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ระนอง พิจารณาการขอใช้ที่ดินภายในศูนย์ราชการ

Loading...
วันนี้ (13 ก.พ. 62 ) ที่ห้องประชุม โกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

 ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับ การพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง พร้อมเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับเรื่องจากส่วนราชการที่ประสงค์จะขอใช้ที่ดินภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง จำนวน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 


Loading...

          1.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ประสงค์จะขอใช้ที่ดินมีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา อยู่บริเวณริมรั้วด้านหลังศูนย์ราชการฯ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยอาคารจอดรถและเครื่องจักรกล 

          2.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง ประสงค์จะขอใช้ที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1-5 ไร่ ถึง 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ

จากนั้นทำการพิจารณาเรื่อง ความเข้าใจในการขอใช้ที่ธนารักษ์ โดยระเบียบข้อที่ 3 กำหนดว่าค่าที่ราชพัสดุ ที่ขอใช้มีส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อน ก็ขอให้ส่วนราชการที่ขอใช้ทำความตกลงกับส่วนราชการที่ครอบครองอยู่ก่อน และเมื่อได้รับความยินยอมแล้ว ขอให้ส่งสำเนาหนังสือยินยอมของส่วนราชการไปให้กรมธนารักษ์ด้วยคำที่เกี่ยวข้อง : #รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  


Loading...
Loading...MOST POPULAR