นายก อบต.กาญจนบุรี ประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แก่ผู้สูงอายุ ตำบลหนองลู


11 ก.พ. 2562, 19:56

นายก อบต.กาญจนบุรี ประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แก่ผู้สูงอายุ ตำบลหนองลู
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เมื่อเวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ นางมะซองเหมี่ย ไทรสังขเจติยกุล อายุ 81 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ นางสมหมาย เอี่ยมคล้าย อายุ 68 ปี หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกบ ตำบลหนองลู จังหวัดกาญจนบุรี 

สำหรับการมอบวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาค 3330 โรตารีสากล และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย และมีฐานะยากจน ได้มีที่พักอาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำพาไปสู่สุขภาพพลานามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น