เลขาธิการ กกต. เปิดเผยภาพรวมการรับสมัคร ส.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมย้ำการหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมือง ต้องทำตามกฎระเบียบ


9 ก.พ. 2562, 10:16

เลขาธิการ กกต. เปิดเผยภาพรวมการรับสมัคร ส.ส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมย้ำการหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมือง ต้องทำตามกฎระเบียบ
พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวถึงการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยตลอด 5 วันมีจำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 11,168 คนจาก 81 พรรคการเมือง ขณะที่ ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมีทั้งสิ้น 75 พรรคจำนวน 2,753 คน ส่วนผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมีจำนวน 52 คนจาก 34 พรรคการเมือง ทั้งนี้ตัวเลขที่ได้ยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอในส่วนของของจังหวัดต่างๆ ด้วย และตามขั้นตอนหลังปิดรับสมัคร กกต. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. รวมทั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ อาทิ ต้องมีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ พร้อมย้ำถึงการหาเสียงเพื่อนำเสนอนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องทำตามกฎระเบียบ เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจนนำไปสู่การถูกระงับสิทธิสมัครและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เช่นเดียวกับ ประชาชนต้องศึกษาดูแนวนโยบาย เพื่อเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎร


ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ อาทิ ต้องมีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ พร้อมย้ำถึงการหาเสียงเพื่อนำเสนอนโยบายของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องทำตามกฎระเบียบ เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนจนนำไปสู่การถูกระงับสิทธิสมัครและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เช่นเดียวกับ ประชาชนต้องศึกษาดูแนวนโยบาย เพื่อเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรคำที่เกี่ยวข้อง : #กกต.