ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ "ขอขอบคุณคนไทยทุกๆคน"


9 ก.พ. 2562, 09:58

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ "ขอขอบคุณคนไทยทุกๆคน"หลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา(8ก.พ.62) ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศ  ร.10  ให้ประกาศว่า หลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 


ล่าสุดวันนี้ (9 ก.พ.)เวลาประมาณ 7.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ที่มีพระนามปรากฎในรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax ใจความว่า

"ขอขอบคุณพวกเราคนไทยทุกๆคน สำหรับความรักและน้ำใจที่มีต่อกันในวันที่ผ่านมานี้ และขอบคุณที่ให้กำลังใจ และให้ความสนับสนุนดิฉันมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ขอบอกอีกครั้งด้วยความจริงใจว่า อยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้า เป็นที่ชื่นชมและยอมรับของนานาประเทศ"