ชื่นชม!! นอภ.ราษีไศล นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาใช้ที่บ้านพัก


3 ก.พ. 2562, 16:32

ชื่นชม!! นอภ.ราษีไศล นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาใช้ที่บ้านพัก
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บ้านพักนายอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล ได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอราษีไศล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนเรียนรู้ต้นแบบศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ประชาชนได้เรียนรู้การดำรงชีวิตประจำวัน โดยนายอำเภอราษีไศล ได้จัดให้บ้านพักของตนเองมีบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แปลงปลูกผักสวนครัว  และเล้าไก่ไข่ทุกครัวเรือน ไว้ประกอบอาหารประจำวันเหมือนคนในสมัยโบราณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจและผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอราษีไศล ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 

ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า ศูนย์การเรียนเรียนรู้ต้นแบบศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอราศีไศลแห่งนี้ ตนร่วมกับทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ได้จัดตั้งขึ้น ที่บ้านพักนายอำเภอราษีไศล โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอราษีไศล เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนเรียนรู้ต้นแบบศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นทางรอดที่ดีของชาวอำเภอราษีไศล 

ให้ประชาชนได้เรียนรู้การดำรงชีวิตประจำวัน ให้บ้านพักของตนเองมีบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แปลงปลูกผักสวนครัว และเล้าไก่ไข่ทุกครัวเรือน ไว้ประกอบอาหารประจำวันเหมือนคนในสมัยโบราณ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอราษีไศลปลอดจากสารพิษ ดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขตลอดไป