"ร.ร.อนุบาลวัดพระโต" จ.ศรีสะเกษ ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียน เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี


2 ก.พ. 2562, 08:14"ร.ร.อนุบาลวัดพระโต" จ.ศรีสะเกษ ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียน เพื่อก้าวทันเทคโนโลยี

Loading...เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการฯ เพื่อปรึกษาหารือ และขอความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต โดยมีนายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต พร้อมด้วย นางจินตะหรา ศรีเมือง นายไสว วรรณทวี รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพระโต และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ


Loading...

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.อนุบาลวัดพระโต กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่ง ร.ร.อนุบาลวัดพระโต ชนะเลิศ ได้เหรียญทอง 38 เหรียญ เหรียญเงิน 14 เหรียญ และเหรียญทองแดง 21 เหรียญ แยกเป็นระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งถือว่ามีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งตนได้ขอให้รักษาระดับความเป็นเลิศไว้ โดยในระดับเหรียญทอง ก็ขออย่าหยุดอยู่เพียงแค่นี้ ขอให้เติมเต็มในศักยภาพที่มีอยู่ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในระดับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ก็ขอให้กำลังใจคณะครูผู้สอน และขอให้พัฒนาปรับปรุงนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไปให้สามารถเข้าถึงระดับเหรียญทองให้ได้ ในเรื่องของการพิจารณานักเรียนยากจนพิเศษ ในเรื่องการให้ทุนจากกองทุนเสมอภาคการศึกษา ซึ่งเป็นกองทุนใหม่ที่สำนักคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องคัดกรองนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษจริง ๆ ที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรถยนต์ มีคนพิการในบ้านที่ต้องดูแล ซี่ง ร.ร.จะพิจารณาพิเศษให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอาหารกลางวันด้วย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยขอให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน จะได้พิจารณาเพื่อความเสมอภาค จะได้เห็นรายละเอียดว่าบ้านของผู้ได้รับทุนเป็นอย่างไร ร.ร.เป็นอย่างไร ครูต้องเข้าถึงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนด้วย  เพราะบางครั้งผู้ปกครองอาจไม่เข้าใจว่าทำไมคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้ จึงต้องให้ผู้ปกครองได้ทราบว่ามีการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมโปรแกรมตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ ตรวจตามข้อมูลที่มี โดยไม่ใช่ ร.ร.เป็นผู้พิจารณา ส่วนเรื่องสุดท้าย ก็ได้ขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยหางบประมาณมาสนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียน ที่ผู้ปกครองร้องขอให้หาทุนมาปรับปรุงให้ถูกสุขอนามัยแทนห้องน้ำเก่าที่ยังไม่สะอาด  

รวมทั้งพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของ ร.ร.จำนวน 35 เครื่อง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ตนจึงขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยกันจัดหางบประมาณ อาจจะขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญที่ต้องการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาของเด็กนักเรียน ให้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้ยังต้องจัดหาอีก จำนวน 40 เครื่อง จึงจะสามารถเปิดห้องเรียนได้หนึ่งห้อง ปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญของนักเรียนทุกระดับที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล และหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่ใจดี ขอให้ช่วยสนับสนุนลูกหลานให้มีคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ไปที่ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต เครื่องละ 15,000 บาท ซึ่งทาง ร.ร.จะได้ออกใบสำคัญรับเงินให้ เพื่อจะได้นำเอาไปหักภาษีได้ถึง 2 เท่า

Loading...
Loading...MOST POPULAR