"ศึกษาธิการ"สั่งการสถานศึกษางดนำเด็กเล็กร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง ป้องกันปัญหาฝุ่น


1 ก.พ. 2562, 17:18"ศึกษาธิการ"สั่งการสถานศึกษางดนำเด็กเล็กร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง ป้องกันปัญหาฝุ่น

Loading... 

 

วันนี้ 01 ก.พ. 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงเรียนถาวรวิทยาตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทางได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมกำชับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ดูแลนักเรียนใกล้ชิดช่วงนี้  และศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ยังได้สั่งการสถานศึกษา งดนำเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูจัดหาหน้ากากอนามัยให้เด็ก รวมถึงทำความสะอาดลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่โรงเรียน ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ที่ยังคงเป็นปัญหารุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จนกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเอง มีปริมาณฝุ่นอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง หลายฝ่ายแสดงความวิตกกังวล เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ส่วนประชาชนในพื้นที่ช่วงนี้ได้นำผ้าปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หมอกควัน กันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากฝุ่นละอองหมอกควัน ในพื้นที่ยังคงหนาแน่นซึ่งมองเห็นด้วยตาได้อย่างชัดเจน และบางเวลามองไม่เห็นดวงอาทิตย์ มืดมัวตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการไอ เป็นไข้หวัดจำนวนมาก และอุปกรณ์สามารถตรวจวัดค่า pm 2.5 อยู่ที่ 208 AQI

 

 


Loading...

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มาทำความเข้าใจถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือ ให้สถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา งดนำเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กรับผลกระทบจากฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ นอกจากนี้ ยังได้ให้ทางโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษภัยของฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝุ่นละอองเหล่านี้ เช่น ให้พ่อแม่ผู้ปกครองจัดหาหน้ากากอนามัยให้เด็กสวมใส่มาโรงเรียนในช่วงเช้ารวมถึงระหว่างทำกิจกรรมในโรงเรียน แต่หากเด็กคนไหนที่ผู้ปกครองไม่ได้จัดหามาให้ ทางโรงเรียนก็จะมี สำรองไว้ให้กับเด็กนักเรียนเช่นกัน รวมถึงให้คณะครูอาจารย์สอนวิธีใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ทั้งการสวมใส่อย่างถูกวิธีและการนำเอากระดาษทิชชู่ มาซ้อนในหน้ากากอนามัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

 

 

 

นอกจากนี้ ยังให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดกิจกรรมทำความสะอาด ชะล้างฝุ่นที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนเป็นประจำ เพื่อเป็นการลดการสะสมของฝุ่นละอองตามจุดต่างๆในโรงเรียนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กได้ ซึ่งแม้ว่าปริมาณฝุ่นละอองในจังหวัดกาญจนบุรี จะมีปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐานทุกวัน อย่างเช่น เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สามารถตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองได้ถึง 192 นั้น ทางศึกษาธิการจังหวัด ก็ยังไม่มีนโยบาย ที่จะให้แต่ละโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน เพียงแต่ให้ มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจให้ความรู้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้รับฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกาย จนเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ เท่านั้น

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR