ชื่นชม!! "นักเรียนเด็กพิเศษ" คว้าเหรียญทองระดับชาติ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปี 61


1 ก.พ. 2562, 14:32ชื่นชม!! "นักเรียนเด็กพิเศษ" คว้าเหรียญทองระดับชาติ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปี 61

Loading...วันที่ 1 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญเงิน จากการประกวดแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ นายภิรมย์ นิลทยา นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมให้กำลังใจที่บริเวณห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


 


Loading...

โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมย่อย ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 14 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ ประกอบด้วย ชนะเลิศเหรียญทองประเภทการแข่งขันระบายสีรูปภาพช่วงอายุ 3-6 ปี สำหรับเด็กนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ช่วงอายุ 7-12 ปี บกพร่องทางสติปัญญา ช่วงอายุ 7-12 ปี บุคคลออทิสติก ประเภทการประกวดการเต้น ประกอบเพลงระหว่างอายุ 7-12 ปี ทีมละ 3-5 คน ประเภทการประกวดมารยาทงามอย่างไทย (การไหว้) ทีมคู่ชายหญิงอายุ 3-12 ปี ประเภทการประกวดร้องเพลง (เดี่ยว) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และประเภทการประกวดร้องเพลง (เดี่ยว) สำหรับเด็กนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ประเภทการแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน อายุระหว่าง 3-6 ปี ที่บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบกพร่องทางสติปัญญา รวมถึงบุคคลออทิสติก ประเภทการแข่งขันการตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทยอายุ 7-12 ปี ซึ่งบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา

ส่วนเหรียญเงิน ได้แก่ ประเภทการแข่งขันระบายสีรูปภาพช่วงอายุ 3-6 ปี บกพร่องทางสติปัญญา โอกาสนี้ยังได้มอบเกียรติบัตร และรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจชื่นชมครูผู้ฝึกสอนดีเด่นอีกจำนวน 13 ท่าน อีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขอแสดงความดีใจ และขอชื่นชมสำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัล และขอชื่นชม ครูผู้ฝึกสอนที่ได้เพียรหมั่นฝึกสอน เด็กพิเศษจนมีความรู้ความสามารถทำให้สามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพในการเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้

 

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR