จ.ศรีสะเกษ ส่งเสริม "เสื้อปักแส่ว" เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน


30 ม.ค. 2562, 20:12จ.ศรีสะเกษ ส่งเสริม "เสื้อปักแส่ว" เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่บริเวณหน้าห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ ได้เดินเยี่ยมชมการแสดงและจำหน่ายเสื้อปักแส่ว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการ จ.ศรีสะเกษ นำกลุ่มแม่บ้านเสื้อปักแส่ว จาก 22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษ มาร่วมแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จ.ศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2562 ร่วมชมและเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก 

 นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีเสื้อปักแส่ว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด จะเป็นเสื้อสีดำ ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับสวมใส่ไปร่วมงานมงคล ดังนั้น จ.ศรีสะเกษ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อกำหนดให้เสื้อปักแส่วมีหลายสี โดยให้เน้นเสื้อปักแส่วที่มีรูปแบบหลากหลาย สามารถสวมใส่ไปร่วมในงานเทศกาลต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้ประกอบการ และกลุ่มแม่บ้าน ได้ผลิตและจำหน่ายเสื้อปักแส่ว ให้เป็นอัตลักษณ์ของ จ.ศรีสะเกษ โดยใช้ผ้าพื้นเมือง หรือผ้าไหม และให้จำหน่ายในราคาที่ประหยัดและเป็นธรรม ซึ่งเสื้อปักแส่ว มีจำหน่ายตั้งแต่ราคาประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ จ.ศรีสะเกษ ยังได้จัดหาศูนย์โอท็อปไว้ให้เป็นที่จำหน่ายเสื้อปักแส่วอีกด้วย ตนจึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการได้ให้การสนับสนุนในการจำหน่ายด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าโอท็อป เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาสินค้าโอท็อป สู่สากล และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ จ.ศรีสะเกษ ต่อไป