"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" พระราชทานพวงดอกไม้สด สักการะเทสกเจดีย์ อนุสรณ์สถาน


28 ม.ค. 2562, 11:35

"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9" พระราชทานพวงดอกไม้สด สักการะเทสกเจดีย์  อนุสรณ์สถานเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มกราคม   2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญพวงดอกไม้สด นำไปถวายสักการะ เทสกเจดีย์ อนุสรณ์สถาน ของพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ หรือหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่วัดถ้ำขาม ตำบลไร่ อำเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  โดยมีข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ  ประชาชนจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย   

สำหรับเทสกเจดีย์ ได้ดำริทำการก่อสร้างโดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ณ ลานหินวัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   บนเทือกเขาภูพาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ได้เคยมาจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้  ภายในประดิษฐานรูปหล่อสำริด หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และเครื่องอัฐิบริขาร ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ในปัจฉิมวัยท่านได้ไปพำนักที่วัดถ้ำขาม และละสังขารด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537  สิริรวมอายุได้  93 ปี 71 พรรษา ซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทสก์ ยังมีชีวิตอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จที่วัดถ้าขาม เพื่อสนทนาธรรมกับหลวงปู่เทสก์ อยู่เป็นประจำ