ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน" เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ "น้องเจเจ" ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจนปลอดภัย


22 ม.ค. 2562, 14:13

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน" เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ "น้องเจเจ" ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจนปลอดภัยเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอ จิตอาสาพระราชทาน และจดหมายเชิญพระราชกระแสทรงชื่นชม และทรงให้กำลังใจในการมีจิตอาสาทำความดี ไปมอบให้แก่ นายธราเทพ บุญหาญ หรือน้องเจเจ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีจิตอาสาทำความดี ให้ความช่วยเหลือ นายวิโรจน์ แซ่ภู่ อายุ 59 ปี ชาวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ ขณะออกกำลังกายบริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใกล้สี่แยกบางใหญ่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ด้วยการทำ ซีพีอาร์ (CPR) จนชีพจรคืนกลับมาและนำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยในที่สุด

ในการนี้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ได้เชิญพระราชกระแสทรงชื่นชมในการทำความดีกล่าวกับนายธราเทพ บุญหาญ และครอบครับให้ได้รับทราบ ยังนำความปลื้มปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ นายธราเทพ และครอบครัว เป็นล้นพ้น ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนได้นำไปพระพฤติปฏิบัติในการมีจิตอาสาทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี