รองอธิบดีกรมการค้าภายในขายไข่ราคาถูกที่ตลาดต้องชม "บายตึ๊กเจียอาเซียน" เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


19 ม.ค. 2562, 20:51รองอธิบดีกรมการค้าภายในขายไข่ราคาถูกที่ตลาดต้องชม "บายตึ๊กเจียอาเซียน" เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Loading...เมื่อวันที่  19  ม.ค. 62  ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า  ที่ตลาดบายตึ๊กเจียอาเซียน  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ นายประโยชน์  เพ็ญสุต  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม  “ตลาดวัดไพรพัฒนา”  ซึ่งสำนักงานพาณิชย์  จ.ศรีสะเกษ  ร่วมกับ  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ได้จัดงานนี้ขึ้นตามโครงการตลาดต้องชม  โดยการส่งเสริม พัฒนา  และยกระดับตลาดชุมชน  ภายใต้แนวคิด  “เอกลักษณ์พาณิชย์  อัตลักษณ์ของชุมชน”  โดยเอกลักษณ์พาณิชย์  คือลักษณะเฉพาะของการค้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมทางการค้า  เช่น  การปิดป้ายแสดงราคา  เครื่องชั่งกลาง  ความเที่ยงตรง  ความสะอาด  และสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายสินค้า ส่วนอัตลักษณ์ของชุมชนคือความเป็นตัวตนที่บ่งชี้ถึงความเฉพาะตัวของชุมชน  ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ชาติพันธุ์  และภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน  ซึ่งนายประโยชน์  ได้ทำการรัวตีกลอง  เพื่อเปิดงาน  จากนั้น  ได้ไปขายไข่ราคาถูกให้กับประชาชนที่พากันแห่มาเข้าแถวยาวเหยียด  เพื่อซื้อไข่ราคาถูก  จากนั้น  ได้เยี่ยมชมตลาดประชารัฐต้องชม  มีบรรดาพ่อค้า  แม่ค้า  นำเอาสินค้ามาวางขายจำนวนมาก  และมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาพากันมาซื้อสินค้าอย่างคึกคักมาก  โดยมี  น.ส.จุไรรัตน์  ศรีตระกูล  พาณิชย์  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานหอการค้า  จ.ศรีสะเกษ  นายทิวา  รุ้งแก้ว  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบจ.ศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ   และประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จ.ศรีสะเกษ น.ส.ศิริกันยา  ศรศิลป์  คลังจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้

 


Loading...

นายประโยชน์  เพ็ญสุต  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  กล่าวว่า  การเปิดโครงการตลาดต้องชมในครั้งนี้  จ.ศรีสะเกษ  ได้พิจารณาคัดเลือกให้ตลาดบายตึ๊กเจียอาเซียน  วัดไพรพัฒนา  เป็นตลาดประชารัฐต้องชม  ประจำปี  2562  ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่  3  ของ  จ.ศรีสะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริม  เพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายได้มีที่จำหน่ายสินค้า  มีร้านอาหารสมัครเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  17  ร้าน  โดยยึดหลัก “อร่อย  คุณภาพดี  สะอาด  ประหยัด” และเป็นการสนับสนุนโครงการธงฟ้าประชารัฐ “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  59  ร้าน  ซึ่งตนได้มอบเครื่องชั่งกลาง  จำนวน  1  เครื่อง  ไว้ใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคของตลาดแห่งนี้ด้วย

 

พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  กล่าวว่า  ตลาดบายตึ๊กเจียอาเซียน  ได้จัดสร้างขึ้น  เพื่อให้ประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดนไทย – กัมพูชา  ได้มีสถานที่ในการทำมาค้าขาย  เพื่อเป็นการสร้างโอกาส  และเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  ซึ่งจุดเด่นของตลาดแห่งนี้คือ  ความหลากหลายของสินค้าที่มีมากมายหลายประเภท  ประกอบด้วย  อาหาร  เครื่องดื่ม  พืชผัก  สินค้าเกษตร  ของใช้ในชีวิตประจำวัน  และสินค้าโอท็อป  โดยตลาดมีการเปิดจำหน่ายทุกวัน  ซึ่งทางมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนตลาดต้องชม  โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย  เช่น  ลานจอดรถ  ห้องน้ำ  และรถนำเที่ยวที่จัดทำมาพิเศษ  เพื่อมาให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมภายในวัดไพรพัฒนา  เพื่อกราบไหว้ขอพรจากสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง  ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาว  จ.ศรีสะเกษ  และชาวไทยทั่วประเทศและชาวกัมพูชา  ซึ่งหลวงปู่สรวงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้ง 2 ชาติ

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR