นศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาโชว์เจ๋ง! ประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซค์เพื่อความบันเทิง (คลิป)


18 ม.ค. 2562, 13:36

นศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาโชว์เจ๋ง! ประดิษฐ์รถมอเตอร์ไซค์เพื่อความบันเทิง (คลิป)
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ได้เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา สู่ความเป็นเลิศในสิ่งที่ตนถนัด และได้รับการยอมรับต่อสาธารณชน ซึ่งโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพจัดขึ้นโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงหุ่นยนต์จากประเทศเกาหลี การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดรถจักรยานยนต์ประเภทสร้างสรรค์ การแข่งขันการประกวดวาดภาพ การแข่งขันการถอดประกอบคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเศรษฐีบัญชีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา โดยได้รับความสนใจนักนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 4 พันคน

 

 


 

 

ซึ่งในงานนี้นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขางานยานยนต์ได้นำสิงประดิษฐ์รถจักรยานยนต์เพื่อความบันเทิง โดยเป็นรถจักรยานยนต์ติดระบบเครื่องเสียงครบวงจรทั้งระบบแสงสีเสียง ด้านนายนครินทร์ ใบแก้ว นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขางานยานยนต์ที่ประดิษฐ์ รถมอเตอร์ไซค์ติดเครื่องเสียงเปิดเผย ว่าได้แนวคิดมาจากที่ ตนและเพื่อนได้มีโอกาสเรียนวิชาไฟฟ้าในรถยนต์ ประกอบกับเพื่อนในกลุ่มมีความรู้เรื่องระบบเครื่องเสียงในรถยนต์จึงได้นำเสนอโครงงาน ชื่อรถจักรยานยนต์เพื่อความบันเทิงกับอาจารย์ที่ปรึกษา และประดิษฐ์รถจักยานยนต์ คันนี้ขึ้นมา และสำเร็จเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาการทำประมาณ 4 เดือน

โดยใช้ระบบไฟฟ้าที่เลี้ยงในระบบรถแยกมาเลี้ยงระบบเครื่องขยายเสียง ลำโพงและเครื่องเสียง ระบบเครื่องเสียงที่ติดในรถคันนี้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบไฟฟ้าในบ้านมาเชื่อมต่อและเปิดเครื่องเสียงที่ติดรถคันนี้ได้ด้วยจะเรียกว่าแปลงสภาพให้เครื่องเสียงติดรถคันนี้กลายเป็นเครื่องเสียงในบ้านได้อีกด้วย ซึ่งชุดเคื่องเสียที่ติดตั้งในรถมอเตอร์ไซค์คันนี้สามารถรับสัญญาณได้จากสถานีวิทยุ เครื่องเล่น MP3 และฟังเพลงจากโลกออนไลน์ ผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้รับชมได้ทั้งภาพและเสียงเช่นยูทูป เป็นต้น

 

คลิป