"หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7" ประกอบพิธีถวายราชสักการะ - บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย


18 ม.ค. 2562, 11:06

"หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7" ประกอบพิธีถวายราชสักการะ - บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ประกอบพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพลทหาร ตำรวจ ตชด. ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 โดยในเวลา 08.29 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และคล้องถวายพวงมาลัยที่มีดาบในพระหัตถ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นเวลา 09.00 น. พิธีพรหมณ์บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บนโต๊ะเครื่องบวงสรวง และจุดธูป 108 ดอก ปักธูปหางบนเครื่องบวงสรวงโดยมี พ.อ. ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รอง ผอ.ฉก.ร.7 กล่าวคำถวายราชสดุดีวีรกรรม และถวายราชสักการะ


วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันกองทัพไทย" หรือ "วันยุทธหัตถี" หรือ "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"