เผยภาพ "แผ่นกรองฝุ่น" เทียบชัดๆ ก่อนใช้ - ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ - ฝุ่นกรุงเทพฯ 1 สัปดาห์ (ภาพ)


18 ม.ค. 2562, 10:50

เผยภาพ "แผ่นกรองฝุ่น" เทียบชัดๆ ก่อนใช้ - ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ - ฝุ่นกรุงเทพฯ 1 สัปดาห์ (ภาพ)
ยังคงน่าเป็นห่วง สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดประมาณฝุ่นละอองในอากาศ และส่วมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงเร่งควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และกวาดล้างถนนอย่างเข้มงวด จัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำลดปัญหา 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (17 ม.ค.) ทางเพจ Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเพจ RUEE RMUTL เกี่ยวกับภาพแผ่นกรองฝุ่นเทียบชัดๆ ระหว่างฝุ่นที่ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 1 สัปดาห์ - แม่เมาะ จ. ลำปาง 20 วัน และ ฝุ่นที่กรุงเทพฯ 1 สัปดาห์ 


 โดยจะเห็นว่าภาพฝุ่นละอองที่เทียบกันมีความแตกต่างกันไปตามสีและความเข้มข้นของฝุ่น ซึ่งข้อมูลการวัดฝุ่นครั้งนี้ ใช้เครื่องวัดฝุ่น DustDETEC 

ขอบคุณภาพจาก RUEE RMUTL


อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์และนักวิจัยรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้อธิบายเพิ่มเติมสำหรับรูปดังกล่าวโดยระบุว่า 

" ในรูปเป็น Backup filter (HEPA filter ประสิทธิภาพ 99.97% ที่อนุภาค 0.3 ไมครอน) ของเครื่องวัดฝุ่น DustDETEC ซึ่งวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่น PM2.5 ที่อัตราการไหลอากาศคงที่ 3.5 ลิตร ต่อ นาที ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ณ จุดตรวจวัด 3 จุด ในเชียงใหม่ ลำปางและ กทม. 

ในรูปมีแผ่นกรองที่แสดงให้เห็นความแตกต่างทั้งหมด 4 แผ่น แผ่นแรก (บนซ้าย) เป็นแผ่นก่อนการใช้งานซึ่งให้เป็นอ้างอิงหรือ Reference ว่าสภาพก่อนการใช้งานสีเป็นอย่างไร ส่วนแผ่นที่ 2 (บนขวา) เป็นแผ่นกรองจากจุดตรวจวัดฝุ่น RUEE ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ จุดนี้ใช้เป็นจุดอ้างอิงอีกจุดหนึ่งเนื่องจากจุดตรวจวัดนี้ค่า PM2.5 เฉลี่ยแล้วใน 7 วันไม่เกินค่ามาตรฐานคือประมาณ 28 ug/m3 รูปนี้แสดงให้เห็นชัดว่าหาก PM2.5 ที่ค่าเฉลี่ยประมาณนี้สีของฝุ่นที่สะสมบนแผ่นยังไม่เข้มมาก 

ส่วนแผ่นที่ 3 (ล่างซ้าย) แผ่นนี้ใช้สำหรับเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่าง เนื่องจากจุดตรวจวัดที่แม่เมาะ ลำปางใกล้กับชุมชนและโรงไฟฟ้า แต่ค่า PM2.5 ไม่ได้แตกต่างกับจุดแรกที่เชียงใหม่ (PM2.5 อยู่ในช่วง 18-35 ug/m3) แต่ในจุดนี้มีระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างที่ยาวนานกว่าคือ 20 วัน ซึ่งจะพยายามแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสีอนุภาคฝุ่นที่สะสมตัวอยู่บนแผ่นกรองหากระยะเวลานานขึ้นจะเป็นอย่างไร 

ส่วนแผ่นที่ 4 (ล่างขวา) เป็นจุดตรวจวัดที่ กทม ระยะเวลา 7 วัน ที่นำมาเทียบกับทั้ง 3 แผ่น เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นทั้งความเข้มข้นและเวลาในการเก็บตัวอย่างที่เท่ากันและแตกต่างกัน ซึ่งการอธิบายด้วยรูปภาพเพียง 4 รูปเพื่อจะสื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกรูปที่แสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับทุกคนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางการวิจัยหรือวิทยาศาสตร์ก็สามารถเข้าใจได้ครับ 

หากใครสนใจข้อมูลเชิงลึกศึกษาได้จาก ResearchGate ของผมได้ครับ Assoc.Prof.Dr. Panich Intra | Ph.D. Mechanical Engineering | Rajamangala ..."

 คำที่เกี่ยวข้อง : #ฝุ่นละออง  

MOST POPULAR