นักแสดงหลายร้อยชีวิตซ้อมใหญ่ "การแสดงยุทธหัตถี" ประกอบแสง สี เสียง งานดอนเจดีย์


18 ม.ค. 2562, 08:36

นักแสดงหลายร้อยชีวิตซ้อมใหญ่ "การแสดงยุทธหัตถี" ประกอบแสง สี เสียง งานดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี พิธีซ้อมใหญ่การแสดงยุทธหัตถีประกอบ แสง สี เสียง งานดอนเจดีย์ ที่มีการนำสื่อผสม ช้าง ม้า จริง ยิ่งใหญ่ตระการตา มีนักแสดงหลายร้อยชีวิตเป็นการต่อสู้บนหลังช้างสุดยิ่งใหญ่สมจริงช้างชนช้างในการประกอบวีรกรรมยุทธหัตถีที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถี กู้ชาติเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 มกราคม –1 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 15 วัน 15 คืน ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี องค์การบิหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนจัดงาน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีและมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี “เจดีย์ยุทธหัตถี” อนุสรณ์สถานแห่งความเป็นไท ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยจนเป็นไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย เมื่อกว่า 400 ปี ที่ผ่านมา เป็นการเทิดพระเกียรติ์ “พระองค์ดำ” และรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมของ “องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ สถานที่จริงแห่งประวัติศาสตร์ โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 โดยกิจกรรมภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงแสง สีเสียง สงครามยุทธหัตถี การต่อสู้บนหลังช้างสุดยิ่งใหญ่สมจริง วีรกรรมยุทธหัตถีกู้ชาติเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน เป็นการแสดงประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม ยิ่งใหญ่ตระการตา มีนักแสดงหลายร้อยชีวิต ที่ร่วมแสดงมหาวีรกรรมยุทธหัตถีครั้งนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีและของประเทศไทย ภายในงานจัดให้มีร้านธารากาชาด ชิงโชคการกุศล กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมายและมีสินค้าโอท็อปของดีเมืองสุพรรณบุรีมาจำหน่ายมากมาย

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านนิทรรศการของอำเภอทั้ง10 อำเภอ ของดี วิถีคนเมืองเหน่อ การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา จากภูผา สู่มหานที การออกร้านธารากาชาด/เฮฮาพาโชค การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆมากมาย การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่ง การแสดงโขน การแสดงโปงลาง การแสดงดนตรีกองดุริยางค์ทหารบก การแสดงศิลปวัฒนธรรม/การแสดงพื้นบ้าน เดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี และการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ฯลฯ การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร รถตู้โดยสาร มีรถตู้โดยสารถึงที่จัดงาน กรุงเทพ - สุพรรณ - ดอนเจดีย์ - ด่านช้าง โทร 080-6523692 บขส. สุพรรณบุรี โทร. 087-6660677, 095-2202898

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ติดต่อ-สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 035-535377 สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-535377 ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525867 , 035-525880 , 035-525863-4

 

ธีรพร ชูก้าน จ.สุพรรณบุรี รายงาน

 

 

 

 
คำที่เกี่ยวข้อง : #ซ้อมใหญ่   #การแสดงยุทธหัตถี