หน่วยงานและผู้มีจิตกุศล นำสิ่งของมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นของรางวัล


17 ม.ค. 2562, 19:55

หน่วยงานและผู้มีจิตกุศล นำสิ่งของมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นของรางวัล
วันที่ 17 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่สำนักงานกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนผู้ประกอบการ ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตกุศล ได้ทยอยนำเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ พัดลม เตารีด ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของอื่นๆ จำนวนมาก ไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลในร้านนาวากาชาด ภายในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อหารายได้สมทบทุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปปฏิบัติภารกิจด้านบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส

ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับสิ่งของบริจาคด้วยตนเอง พร้อมกับกล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย และกล่าวเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมชมและเที่ยวงานการกุศลในวันดังกล่าว พร้อมกับขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077- 272798 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สำหรับในปีนี้เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้จัดรางวัลที่ 1 สลากกาชาด เป็นรางวัลใหญ่ บ้านพร้อมที่ดินราคากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งได้ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ถูกสลากสามารถเก็บกระเป๋าเข้าอยู่อาศัยได้เลย