แสดงความยินดี!! "ดร.สุเมธี จันทร์หอม" รับตำแหน่งใหม่


17 ม.ค. 2562, 14:25แสดงความยินดี!! "ดร.สุเมธี จันทร์หอม" รับตำแหน่งใหม่
17 ม.ค. 62 ขอแสดงความยินดี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางรับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายสุวรรณชัย ทองคำ ประธานชมรมกล้วยไม้จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับ นายปรุง พวงนัดดา อดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามาต้อนรับอย่างคับคั่ง ณ ที่ทำการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี