"โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย" ต้นแบบการพัฒนาแบบพลิกโฉม! รพ.อื่นต่าง เดินทางไปดูงานตลอด (คลิป)


17 ม.ค. 2562, 14:00

"โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย" ต้นแบบการพัฒนาแบบพลิกโฉม! รพ.อื่นต่าง เดินทางไปดูงานตลอด (คลิป)
 

วันนี้ 17 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจน์ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และโรงพยาบาลมะการักษ์

 

โดยการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆ ในครั้งนี้ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวขอชื่นชมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ที่ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัด ให้เป็น สมาร์ท ฮอสปิทัล ซึ่งโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบทั้ง 4 ด้านคือ  การนัดหมายผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า ระบบจัดการคิวอัตโนมัติ การจ่ายยา จัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน การเชื่อมโยงข้อมูล แผนการรักษาผู้ป่วย เพื่อลดความจำเป็นในการมาโรงพยาบาล รวมถึงการส่งข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ

 

 

 

 

 

 นายแพทย์ไพศาล กล่าวต่ออีกว่า จากการดำเนินงาน Smart Hospital ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย พบว่าได้พัฒนาครอบคลุมในทุกด้าน อาทิ มีการโทรนัดตรวจล่วงหน้าในระบบบริการทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย  การจัดการระบบคิวอัตโนมัติ ซึ่งผู้ป่วยสามารถรู้คิวการตรวจโดยการสแสกรน QR Cord ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาทำกิจกรรมอื่นไปก่อน ลดการรอคอย ลดความแออัดหน้าห้องตรวจ การส่งหมอไปตรวจรักษาจ่ายยาผู้ป่วยถึงบ้าน เน้นในกลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และการรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด จากโรงพยาบาลแม่ข่ายมาดูแล กายภาพบำบัด ฟื้นฟูสภาพก่อนส่งถึงบ้าน

 

 


โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบโซล่าร์เซลส์ ประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ห้องฉุกเฉินใช้ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ร่วมกับเซ็นเซอร์ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ   นอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มบรรจุแก้วไว้บริการแก่ประชาชนตามจุดต่างๆ  รวมถึงยังจัดมุมกาแฟของโรงพยาบาลด้วย  จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจพบว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุข จึงทำให้การบริการดีขึ้นไปด้วย

 

ซึ่งโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ได้พลิกโฉมพัฒนาการให้บริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แตกต่างกับโรงพยาบาลเอกชน ทั้งๆที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชนด่านมะขามเตี้ย อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเวลานี้ที่มีโรงพยาบาลต่างๆเดินทางเข้ามาดูงานอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง

 

 

คลิป