เทคนิคสุราษฎร์ฯ คิดค้น "เครื่องล้างหอยเคลื่อนที่" สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหอยนางรมสด


15 ม.ค. 2562, 10:59

เทคนิคสุราษฎร์ฯ คิดค้น "เครื่องล้างหอยเคลื่อนที่" สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหอยนางรมสด
15 มกราคม 2562 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหอยนางรมสด ซึ่งในปัจจุบันมีความเป็นห่วงกันว่าน้ำในท้องทะเลอ่าวไทยที่ใช้ทำฟาร์มหอยนางรม อาจมีสารปนเปื้อน และอาจจะทำให้ผู้บริโภคได้รับเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ทางด้านวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จึงได้มีการคิดค้นทำเครื่องล้างหอยนางรมให้มีความสะอาดจากเชื้อโรคสร้างความมันใจให้กับผู้บริโภคหอยนางรมสดได้อย่างมั่นใจ ในความสะอาดปลอดเชื้อต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทะเล

อาจารย์เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้มีการพัฒนาต่อยอดเครื่องล้างหอยให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหอยนางรมสดตามสถานที่ต่างๆ โดยใช้ชื่อว่าเครื่องล้างหอยเคลื่อนที่ ซึ่งใช้วิธีการง่ายๆ คือ อันดับแรกจะต้องทำให้หอยอ้าปากและผ่านการกรองหยาบ โดยการใช้ใยแก้วที่มีขายทั่วไปอยู่ในท้องตลาด ตามด้วยโปรตีนสกิมเมอร์ เป็นตัวดักจับโปรตีนและเมือกในตัวหอย ตามด้วยตัวกรองไบโอบอล ซึ่งเป็นตัวดักเชื้อโรค แล้วผ่านยูวีฆ่าเชื้อ อีกชั้นก่อนจะสูบขึ้นไปวนซ้ำ ทำให้น้ำไหลหมุนเวียนล้างซ้ำๆ เท่านี้ก็จะได้หอยนางรมสดที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค โดยที่ผ่านมาการใช้เครื่องล้างหอยนางรมสด ได้มีการผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข ด้วยการเก็บตัวอย่างหอยก่อนล้างและหลังล้างไปตรวจหาเชื้อโรค ว่าหลังผ่านเครื่องล้างหอยนางรมสดแล้วไม่มีเชื้อที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ สามารถบริโภคสดด้วยความมั่นใจ

อาจารย์เกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันคนหันมาให้ความสนใจ เรื่องสุขภาพกันมากขึ้น แต่ในปัจจุบันกลับมีสารเคมีอยู่ในธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ ของชีวิตคนเรา ฉะนั้นหากมีนวัตกรรมที่ทำความสะอาดอาหาร ก็จะส่งเสริมให้คนเรามีสุขภาพที่ดีได้ ด้วยเครื่องล้างหอย ด้วยการอาศัยหลักการทางธรรมชาติ โดยการแช่น้ำทำให้หอยอ้าปาก แล้วทำการชะล้างทำความสะอาดสิ่งต่างๆ ในตัวหอยด้วยเครื่องล้างสารเคมีและเชื้อโรคต่างๆ อีกทั้งยังมีการบำบัดนำกลับมาใช้ล้างใหม่ได้ ด้วยการใช้พลังงานสะอาดคือพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือไฟบ้าน

โดยหลักการทำงานของเครื่องได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่ใช้แช่หอยให้อ้าปาก และส่วนที่ใช้กำจัดและฆ่าเชื้อ แล้วบำบัดน้ำนำกลับมาใช้ใหม่ สามารถสร้างความมั่นคงให้กับผู้ผลิตหอยและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคหอยนางรมสดได้เป็นอย่างดี

 

 

นายสมชาย สินมา ผู้ประกอบการฟาร์มหอยนางรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเป็นการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้นำเสนอในเรื่องของการสร้างเครื่องบำบัดเครื่องล้างนางรมขึ้นมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้วยการพัฒนาเครื่องให้สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ ซึ่งเมื่อหอยผ่านเครื่องรางดังกล่าวก็จะสามารถสร้างมูลราคาเพิ่มได้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และผู้ประกอบการเลี้ยงหอยนางรม เป็นการร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหอยนางรมสด

สำหรับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ การเลี้ยงหอยนางรมมากกว่า 2 พันไร่ และมีการเลี้ยงมานานกว่า 60 ปี โดยสถานการณ์ปัจจุบัน หอยนางรมนี้ราคาดีขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น และสะอาดมากขึ้น จึงทำให้มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยโดยขายกันในท้องตลาดมากกว่ากว่า 30 บาทต่อตัว