"นายกรัฐมนตรี" ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ แนะผู้ปกครองและเด็กรับฟังซึ่งกันและกัน


12 ม.ค. 2562, 17:03

"นายกรัฐมนตรี" ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ แนะผู้ปกครองและเด็กรับฟังซึ่งกันและกัน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า ในโอกาสนี้ขอส่งความรัก ความอบอุ่น เพื่อเด็กไทยทุกคน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญในอนาคต ดังนั้นต้องเสริมสร้างให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการคิด วิเคราะห์หาแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศต่อไป โดยแนวทางหนึ่งคือทุกคนต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งด้านการศึกษาและการดูแลผู้มีรายได้น้อย ภายใต้กฏหมายปัจจุบัน
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ครอบครัวคือต้นแบบและเป็นครูคนแรกของเด็กๆ ดังนั้นขอให้มอบความรัก การอบรมสั่งสอนให้มีชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากสภาวะสังคม และต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้เพื่มเติมควบคู่การมีคุณธรรม ขณะที่เด็กก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ และใฝ่ศึกษา คิดวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ตลอดจนเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครองและที่สำคัญต้องมีจิตสาธารณะด้วย
 


อย่างไรก็ตามตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในอนาคต เพราะประเทศไทยกำบังเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งการที่นายกรัฐมนตรีพูดบ่อยๆ ก็เพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมกันนี้ฝากให้คนไทยทุกคนมีความซื่อสัตย์ กตัญญู อดทนและจงรักภักดี

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและตอบคำถามเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง สร้างความสนุกสนานและบรรยากาศที่อบอุ่น ก่อนที่จะร่วมถ่ายภาพและร้องเพลงกับเด็กๆ ต่อไป เช่น เพลงสู้เพื่อแผ่นดิน และในความทรงจำ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประพันธ์เองคำที่เกี่ยวข้อง : #นายก   #วันเด็ก  

MOST POPULAR