พลิกวิกฤติเป็นโอกาส !! "หนุ่มวัย64" ใช้พื้นที่ว่างระหว่างร่องสวนยางพาราเลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำ


12 ม.ค. 2562, 14:23

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส !! "หนุ่มวัย64" ใช้พื้นที่ว่างระหว่างร่องสวนยางพาราเลี้ยงด้วงสาคู สร้างรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำ
นายชุมพล ก้านกิ่งอินทร์ อายุ 64 ปี ใช้พื้นที่ว่างระหว่างร่องสวนยางพารา ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  หันมาเลี้ยงด้วงสาคู เพื่อเป็นรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำ หลังศึกษาจากยูทูปแล้วเห็นว่า มีวิธีการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยาก ประกอบกับในพื้นที่มีต้นสาคูอยู่เป็นจำนวนมาก  จึงไปหาแมลงหวัง ซึ่งเป็นพ่อแม่พันธุ์จากต้นสาคู โดยพบครั้งแรกแค่ 2-3 ตัว แล้วนำมาเพาะเลี้ยง  ซึ่งใช้เวลาเพียง 25-30 วัน ก็จะได้ด้วงสาคูรุ่นแรกออกมากว่า 200 ตัว

จากนั้นจึงเลี้ยงต่อไปอีก 15-20 วัน ตัวด้วงก็จะกลายเป็นพ่อแม่พันธุ์  แล้วนำมาแยกเป็นถาดๆ ละ 2-4 ตัว ก่อนรออีก 30 วัน ก็จะได้ด้วงสาคูรุ่นสอง  แต่หากต้องการพ่อแม่พันธุ์เพิ่ม ต้องเลี้ยงต่อไปอีกไม่เกิน 20 วัน ด้วงสาคูก็จะกลายเป็นดักแด้ และเป็นพ่อแม่พันธุ์  เมื่อได้จำนวนพ่อแม่พันธุ์ที่มากพอแล้ว ก็จะนำด้วงสาคูออกขายได้ สัปดาห์ละ 8-10 กิโลกรัมๆ ละ 200 บาท  ปรากฏว่า เพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณ 3 เดือน มียอดขายหมดเกลี้ยงทุกวัน และบางครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งนี้ พ่อแม่พันธุ์ด้วงสาคู จะออกไข่ได้ตัวละประมาณ 3 รุ่นๆ ละ 12 วัน จึงตายลง  ส่วนอาหาร ใช้รำข้าว ไข่แดง กล้วยสุก และอาหารหมู ผสมลงไป ก่อนปิดทับด้วยท่อนสาคู เมื่อครบ 30 วัน จึงเปิดออกมาจับขายได้  โดยสามารถนำด้วงสาคู ไปประกอบอาหารได้หลายชนิด  ขณะที่ยางพาราที่มีต้นอยู่ด้านบนก็ยังสามารถกรีดได้ตามปกติ ทำให้มีรายได้ทั้งสองทาง หรือกว่าเดือนละ 20,000 บาท  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (083) 393-3614


 

 
MOST POPULAR