"นายกรัฐมนตรี" ปั่นจักรยานไฟฟ้า เปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล และให้เด็กลองนั่งเก้าอี้ทำงานอย่างสนุกสนาน


12 ม.ค. 2562, 11:50





"นายกรัฐมนตรี" ปั่นจักรยานไฟฟ้า เปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล และให้เด็กลองนั่งเก้าอี้ทำงานอย่างสนุกสนาน




พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปั่นจักรยานพลังงานไฟฟ้า เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจและรุมล้อมถ่ายภาพนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับเยาวชนและผู้ปกครองว่า ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และขอให้เยาวชนเป็นเด็กดี มีวินัยและหมั่นเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดนิทรรศการและบูธกิจกรรมต่างๆ รอบทำเนียบรัฐบาล และขอให้ร่วมมือกันจัดงานวันเด็กให้เป็นวันแห่งความสุข สนุกสนานที่สุด อย่างไรก็ตามวันนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสมาที่ทำเนียบ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ขอให้เก็บความประทับใจไว้ พร้อมขอให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพเด็กๆ ด้วย เพราะวันนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าว กังวลจะไม่สบาย
 



จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นไปห้องทำงาน เพื่อรอพบกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ รวมถึงเด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และเด็กพิเศษ โดยจะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงาน พร้อมถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึก ก่อนที่จะกล่าวให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนที่ตึกสันติไมตรี 
 


ในการนี้ช่วงพิธีเปิดมีการแสดงโขน ตอน "ระบำวานร รื่นเริง บันเทิง วันเด็ก" จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ และนิทรรศการที่ให้ความรู้อีกมากมาย รวมถึงเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ภายในทำเนียบรัฐบาลอย่างใกล้ชิด



คำที่เกี่ยวข้อง : #วันเด็ก   #นายกฯ  





MOST POPULAR