แรงแห่งความศรัทธา!! ชาวคลองใหญ่กว่า 2 พันคน ร่วมขบวนแห่ "เจ้าแม่ทับทิม" รอบเมือง


11 ม.ค. 2562, 20:31

แรงแห่งความศรัทธา!! ชาวคลองใหญ่กว่า 2 พันคน ร่วมขบวนแห่ "เจ้าแม่ทับทิม" รอบเมือง
(11 ม.ค. 62) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ได้ร่วมกันอัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ลงจากที่ประทับ ตั้งขบวนหน้าศาลเจ้าแม่แห่ไปรอบๆ เขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่ ได้นมัสการกราบไหว้บูชาขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในกับตัวเองและครอบครัว

สำหรับเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ เป็นที่นับถือและศัทธาของชาวคลองใหญ่มาแต่ช้านาน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคลองใหญ่ ทั้งยังเป็นที่สักการบูชากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อของพี่น้องชาวประมงอีกด้วย ด้วยแรงศรัทธาขอพรทำมาหากิน มีโชคลาภ สำหรับขบวนได้มีการเชิดสิงโตด้วย โดยมี นางอาภรณ์ ไชยศิริ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ พร้อมด้วยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด นายมนัส ชลาลัย สจ.เขตคลองใหญ่ และคณะกรรมการงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นําชุมชนกํานันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน และหน่วยงานอื่น เข้าร่วมขบวนแห่องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่กว่า 2,000 คน โดยสร้างความคึกคัก ตลอดเส้นทางในการนำขบวนแห่รอบเมือง


คำที่เกี่ยวข้อง : #จ.ตราด