ผวจ.ลพบุรี นำคณะ ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562


11 ม.ค. 2562, 20:21

ผวจ.ลพบุรี นำคณะ ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
วันนี้ (11 มกราคม 2562) เวลา 08.29 น. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ  หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสักการะและการบอกกล่าวต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน  

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งการทูตที่ได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศอันมีหลักฐานในประเทศต่างๆ ไว้มากมาย 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8 -17 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน โดยวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จะมีขบวนแห่ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และพิธีเปิดงานเวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงแสง เสียง งานราตรีวังนารายณ์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ตลาดย้อนยุค นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติ การจำหน่ายของดี 11 อำเภอ การแสดงหมากรุกคน การแสดงละครลิง ทหารวังเปลี่ยนเวร การแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส สำหรับในพื้นที่โบราณสถานอื่นๆ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ กิจกรรมภายในบ้านวิชาเยนทร์ การแสดงของนักเรียนนักศึกษา และการสาธิตการทำขนมหวาน สมัยสมเด็จพระนารายณ์ (ท้าวทองกีบม้า) กิจกรรมที่วัดปืน มีการจำหน่ายสินค้าโอทอปของจังหวัดลพบุรีและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้จังหวัดลพบุรียังได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวร่วมแต่งไทยชมงานอีกด้วย