"นายกรัฐมนตรี" ขอบคุณทุกภาคส่วนทำให้ตัวเลขการลงทุนดีขึ้น พร้อมให้ทุกส่วนเร่งสร้างความเข้าใจในทุกช่องทาง


11 ม.ค. 2562, 15:30

"นายกรัฐมนตรี" ขอบคุณทุกภาคส่วนทำให้ตัวเลขการลงทุนดีขึ้น พร้อมให้ทุกส่วนเร่งสร้างความเข้าใจในทุกช่องทาง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้ตัวเลขการลงทุนดีขึ้น เฉพาะการลงทุนในพื้นที่ eec เพียงอย่างเดียวสูงกว่า 6 แสนล้านบาท จึงขอให้ช่วยเร่งการสร้างการรับรู้ในพื้นที่อื่นด้วย นายกรัฐมนตรีขอให้จัดทำสถิติการลงทุนรายภาค เผยแพร่เข้าสู่โซเชียลมีเดีย เพราะหากสร้างการรับรู้ในช่องทางเดิมอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้ มีกระแสต่อต้านพอสมควร จึงขอให้ทุกคนคอยติดตามกระแสต่างๆใน Social Media ด้วย เพราะว่ามีผลและบทบาทสูงในเรื่องของทางการเมืองในปัจจุบัน
คำที่เกี่ยวข้อง : #นายกรัฐมนตรี