ครูหัวทันสมัย! แต่งเพลง "เด็กดี อเวนเจอร์" ในวาระ วันเด็กแห่งชาติ 2562


11 ม.ค. 2562, 13:55

ครูหัวทันสมัย! แต่งเพลง "เด็กดี อเวนเจอร์" ในวาระ วันเด็กแห่งชาติ 2562
                 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า สืบเนื่องจากสารวันเด็กของ พล.. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 มีใจความว่า  เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล  พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

                  ดังนั้น ครูแว่นดำ หรือ นายชาตรี บุญมี ครูภาษาไทยผู้พิการทางการมองเห็น (สายตาเลือนราง) และทีมงานครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง จึงมีแนวคิดที่ว่า  จะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงความหมายและแนวทางการปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็ก โดยเฉพาะในเรื่องจิตอาสา  ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อที่จะสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง  จึงได้นำเนื้อหาของคำขวัญวันเด็กมาแต่งเป็นเพลง "เด็กดี อเวนเจอร์" โดยใช้ทำนองเพลง "บักจีเหลิน" ของศิลปิน จีเหลิน สายหมอบ  ที่มีทำนองสนุกสนาน และกำลังโด่งดังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและเยาวชนในตอนนี้ เพื่อให้เด็กๆ ร้องตาม ทำความเข้าใจ และนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น

                  สำหรับนักร้องนำเป็นเด็กที่มีจิตอาสาได้สมัครเข้ามาช่วยขับร้อง เพราะมีความตั้งใจอยากจะทำประโยชน์แก่สังคม ได้แก่  น้องเปรม เด็กชายสิรภพ ชมช่วยธานี ชั้น .5 และ น้องปลื้ม เด็กชายปวรุตม์ ชมช่วยธานี ชั้น .3 จากโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา และยังมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนในอำเภอกันตัง ได้มาร่วมแสดงในเอ็มวีนี้อย่างสนุกสนาน  ทั้งนี้ ครูแว่นดำ และทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพลง "เด็กดี อเวนเจอร์" จะทำให้เด็กๆ มีกำลังใจในการทำความดีด้วยจิตอาสาอย่างมีความสุข  และอยากฝากถึงเด็กๆ ทุกคนให้เป็นเด็กดีมีน้ำใจ และช่วยเหลือใครๆ ด้วยจิตอาสา  เพราะถ้าเด็กในวันนี้มีศรัทธา อนาคตของประเทศชาติเบื้องหน้า ย่อมงดงามและยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ชมคลิปเพลง

 

 

 

 


 

 คำที่เกี่ยวข้อง : #ตรัง   #ครูแว่นดำ   #เด็กนักเรียน   #วันเด็ก   #ปี62  

MOST POPULAR