กกต. เผยหากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศออกมา พร้อมหารือกำหนดวันเลือกตั้งทันที ไม่ยืนยันยังเป็น 24 ก.พ. หรือไม่


11 ม.ค. 2562, 09:28

กกต. เผยหากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศออกมา พร้อมหารือกำหนดวันเลือกตั้งทันที ไม่ยืนยันยังเป็น 24 ก.พ. หรือไม่
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้กล่าวย้ำเกี่ยวกับเรื่องของกำหนดการเลือกตั้ง ว่า กกต.จะสามารถประกาศกำหนดวันเลือกตั้งได้ หลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้น กกต. จะใช้เวลาไม่เกิน 5 วันประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้หากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งลงมาลงมาในวันนี้ก็ยืนยันว่า กกต.จะเร่งพิจารณา เพื่อประกาศกำหนดวันโดยเร็ว พร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาหลายปัจจัยอย่างรอบคอบ

 

 


        ประธาน กกต ยังกล่าวด้วยว่า ข้อเสนอของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ชี้แจงกรอบการเลือกตั้ง 150 วันนั้น ถือเป็นการเสนอทางออก แต่ในขณะนี้ กกต. ยังไม่ได้ประสาน เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว กับ กรธ. เพราะ กกต. ทุกคน ยังมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเลือกตั้งให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และยังไม่มีปัจจัยใดกระทบ จนทำให้กระบวนการจัดการเลือกตั้งมีปัญหา ส่วนข้อกังวลของหลายฝ่าย ทั้งเรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง/ การจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง นั้น ยืนยันว่า กกต.ได้ออกประกาศร่างระเบียบการดำเนินการทุกอย่างไว้ทุกขั้นตอนแล้ว ถึงไม่มีความเป็นกังวลในเรื่องใดทั้งสิ้น        อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากปฏิทินการเลือกตั้งของ คสช. แล้ว หากมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งภายในวันนี้ และเมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 103 วรรค 3 ที่กำหนดให้จัดการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 45 วันและไม่เกิน 60 วันนั้น ปฏิทินแรกของการเลือกตั้งจะตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง : #กกต.   #เลือกตั้ง62