"รองผู้ว่าสุราษฎร์ธานี" มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้วกว่าร้อยล้านบาท (ชมคลิป)


28 ธ.ค. 2561, 20:30

"รองผู้ว่าสุราษฎร์ธานี" มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้วกว่าร้อยล้านบาท (ชมคลิป)
ผู้สื่อข่าว ONbnews รายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น วันที่ 28 ธันวาคม 2561ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร สาขาท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดงานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

 

 

 

​​โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มขึ้นทะเบียนจำนวน 46,071 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกจำนวน 779,641 ไร่ มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ จำนวน 37,579 ครัวเรือน ยืนยันเข้าร่วมโครงการ จำนวน 24,287 ครัวเรือน ผ่านการตรวจสอบแล้ว 11,592 ครัวเรือน อำเภอรับรองจำนวน 10,750 ครัวเรือน และจัดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 10,607 ครัวเรือน ซึ่งในขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 24 สาขา ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรแล้ว จำนวน 7,079 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 103,571,556 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งหลังจากได้รับเงินเกษตรต่างนำสมุดบัญชีเข้าเครื่องปรับตรวจเชคและเมื่อเห็นตัวเลขรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

คลิป

 


นายธีระ กล่าวว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันมีความดีใจ ที่ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือเงินในช่วงที่ราคาผลปาล์มดิบตกต่ำมาก ถึงจะเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่ก็มีความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ในการดำลงชีพหรือนำไปสร้างความเข้มแข็งในการดำรงค์ชีพต่อไป

ด้านนางเสาวณีย์ ทับทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉาง กล่าวว่าถึงจะเป็นโครงการที่ดีกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรอยากให้ราคาปาล์มน้ำมันสูงขึ้นมากกว่านี้ เพราะจะได้เป็นรายเดือนตามรอบของการตัดผลปาล์มดิบออกขาย จะทำให้การดำรงค์ชีพเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม

 

 

 

คลิป