สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์แจก ปชช.สวดมนต์ข้ามปี


28 ธ.ค. 2561, 16:43

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์แจก ปชช.สวดมนต์ข้ามปีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน  100,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 7 แบบ เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่   จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และโอกาส อื่นๆ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

สำหรับหนังสือสวดมนต์ดังกล่าว ประกอบด้วย บทสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 3 บท  และบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 34 บท พร้อมคำแปล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์  แต่ละบทที่จะสวด ซึ่งเคยพระราชทานบทสวดมนต์ดังกล่าวในการสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตมาแล้ว โดยกรมการศาสนาจะจัดส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีต่อไป 

ส่วนการจัดกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมครั้งนี้ จะมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศรวม 13 ประเทศไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้สักการะในวันที่ 29 ธันวาคม และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเชิญประมุขสงฆ์ต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรกในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 

ภาพและข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์คำที่เกี่ยวข้อง : #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   #ในหลวง   #ร.10