"เกรียงศักดิ์ ตั่งมานะกิจ" ชนะเลือกตั้ง ขึ้นแท่นรับตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านห้วยท่านั่ง คนใหม่!!


21 ธ.ค. 2561, 10:09"เกรียงศักดิ์ ตั่งมานะกิจ" ชนะเลือกตั้ง ขึ้นแท่นรับตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านห้วยท่านั่ง คนใหม่!!

Loading...วันนี้ (21 ธ.ค. 2561) ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายกิตินัทน์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้ นางสุนีย์ อยู่สุข ปลัดอาวุโส นายธนกร สว่างแก้ว ปลัดอำเภอ นางวนิดา จงเจริญวัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ อส. และ นายปราโมทย์ จิตนิยม กำนัน ตำบลตะคร้ำเอน เป็นกรรมการในการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยท่านั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยถึงเวลาได้ทำการเปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ บ้านห้วยท่านั่งหมู่ 12 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีชาวบ้านหมู่ 12 ตำบลตะคร้ำเอน เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างคึกคัก ที่บริเวณ บ้านห้วยท่านั่ง หมู่ที่ 12 ตำบลตะคร้ำเอน

เนื่องจากที่ผู้ใหญ่บ้านคนเก่า ประสบอุบัติเหตุทางรถและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จึงต้องทำการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน คนใหม่ ทางอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศ ให้ราษฎรในหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านห้วยท่านั่งตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอท่ามะกา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2 561 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้หลักฐานและเอกสารซึ่งรับรองความถูกต้อง และมีผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านห้วยท่านั่ง ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 คน คนแรกมี นายเกรียงศักดิ์ ตั่งมานะกิจ อายุ 41ปี อดีตเคยเป็น (อบต.องค์การบริหารส่วนตําบลตะคร้ำเอน) อีกรายเป็นผู้หญิงคือ นางอุบลรัตน์ โภคา อายุ 51 ปี (อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลตะคร้ำเอน) หมู่ 12 บ้านห้วย ท่านั่งตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่มีประชากรผู้อาศัยทั้งสิ้น 153 หลังคาเรือน มีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง จำนวน 519 คน เป็นชาย 240 คน เป็นหญิง 279 คน

จนถึงเวลาปิดหีบลงคะแนนทางกรรมการหน่วยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านห้วยท่านั่ง ตําบลตะคร้ำเอน ได้ทำการปิดการลงคะแนนเสียง เลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ผลมีผู้มาใช้ สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 406 คน เจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนผลผู้ชนะในการลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้เป็นผู้สมัครคนแรก คือ นายเกรียงศักดิ์ ตั่งมานะกิจ ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 238 คะแนน และคู่แข่งได้ 157 คะแนนบัตรเสีย 11 ใบ รวมผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านห้วยท่านั่ง รวม 406 คน หลัง จากผลการนับคะแนนสิ้นสุดลง กำนันปราโมทย์ จิตนิยม กำนันตำบลตะคร้ำเอน จึงยกมือให้ผู้สมัคหมายเลข 1 นายเกรียงศักดิ์ ตั่งมานะกิจ

และ ชาวบ้านได้นำพวงมาลัย ดอกดาวเรืองมาคล้องคอและแสดงความยินดี กับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ให้แก่ นายเกรียงศักดิ์ ตั้งมานะกิจ และถ่ายรูปร่วมกับพ่อและแม่ และให้ สัมภาษณ์ แก่ผู้สื่อข่าวว่าตนพร้อมที่จะช่วยเหลือ และดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง และชาวบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยท่านั่ง ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ตามนโยบายของรัฐและ ให้ข้อมูลข่าวสาร แก่พี่น้อง และชาวบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยท่านั่งอย่างทั่วถึง ทุกหลังคาเรือน หลังจากมีการแต่งตั้งและรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลตะคร้ำเอน จากอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
 

 


Loading...

 

 

Loading...
Loading...MOST POPULAR